Počet záznamů: 1

Promoting the activity of LiFePO4 (olivine) cathode of Li-ion battery by supramolecular complexes with single walled carbon nanotubes

 1. 1.
  0324161 - UFCH-W 2009 RIV US eng M - Část monografie knihy
  Kavan, Ladislav - Exnar, I. - Graetzel, M.
  Promoting the activity of LiFePO4 (olivine) cathode of Li-ion battery by supramolecular complexes with single walled carbon nanotubes.
  [Aktivace LiFePO4 (olivinu) jako katody pro Li-ion baterie pomocí supramolekulárních komplexů s jednostěnnými uhlíkovými nanotubami.]
  Nanotech 2009. Boca Raton: CRC Press, 2009, s. 58-61. ISBN 978-1-4398-1784-1
  Grant CEP: GA MŠk LC510; GA AV ČR IAA400400804; GA AV ČR KAN200100801
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40400503
  Klíčová slova: olivine cathode * Li-ion battery * carbon nanotubes * Ru-bipyridine complexes
  Kód oboru RIV: CG - Elektrochemie

  The amphiphilic Ru-bipyridine complex, Z-907Na acts as a surfactant for solubilization of single walled carbon nanotubes (SWNTs) in acetonitrile+t-butanol.

  Amfifilní komplex Ru-bipyridin, Z-907 funguje jako surfaktant pro rozpouštění jednostěnných uhlíkových nanotub (SWNTs) v acetonitrilu+t-butanolu.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0171927