Počet záznamů: 1  

Tadpoles in wavelet spectra of a solar decimetric radio burst

 1. 1. 0324136 - ASU-R 2010 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Mészárosová, Hana - Karlický, Marian - Rybák, J. - Jiřička, Karel
  Tadpoles in wavelet spectra of a solar decimetric radio burst.
  ["Tadpoles" ve wavelet spektrech slunečního dm-radiového vzplanutí.]
  Astrophysical Journal. Roč. 697, č. 2 (2009), L108-L110 ISSN 0004-637X
  Grant CEP: GA AV ČR(CZ) IAA300030701
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10030501
  Klíčová slova: Sun corona * flares * oscillations * radio radiation
  Kód oboru RIV: BN - Astronomie a nebeská mechanika, astrofyzika
  Impakt faktor: 7.364, rok: 2009

  In the solar decimetric type IV radio event observed on 2001 June 13, we have found wavelet tadpole patterns for the first time. They were detected simultaneously at all radio frequencies in the 1.1–4.5 GHz frequency range. The characteristic period of the wavelet tadpole patterns was found to be 70.9 s. The parameters of the tadpoles on different frequencies are very similar and the correlations between individual radio fluxes are high. These tadpoles are interpreted as a signature of the magnetoacoustic wave train moving along the flare loop through the radio source and modulating its gyrosynchrotron emission.

  Poprvé byly nalezeny 'wavelet tadpole' vzorky v dm-radiovém vzplanutí typu IV, které bylo pozorováno 13. června 2001. Tyto vzorky byly nezávisle detekovány na všech rádiových frekvencích v rozmezí 1.1–4.5 GHz. Characteristická perioda těchto 'wavelet tadpole' vzorků je 70.9 s. Parametery 'tadpole' vzorků na jednotlivých frekvencích jsou velmi podobné a korelace mezi jednotlivými rádiovými časovými sériemi je velká. Tyto 'tadpole' vzorky jsou interpretovány jako signatura magnetoakustických vln pohybujících se podél koronální smyčky skrze radiový zdroj, kde modulují gyrosynchrotronní emisi.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0171914