Počet záznamů: 1

Jak se stát socialistickým realistou: přepracované vydání sebe sama

 1. 1.
  0324038 - UCL-M 2010 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Šámal, Petr
  Jak se stát socialistickým realistou: přepracované vydání sebe sama.
  [How to grow into socialist realistic writer: self-revision.]
  Česká literatura. Roč. 57, č. 2 (2009), s. 172-195 ISSN 0009-0468
  Grant CEP: GA ČR GP405/07/P366
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90560517
  Klíčová slova: Czech literature * socialist realism
  Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize

  Studie k autorům české literatury socialistického realismu v padesátých letech 20. století a jejich tendenci k přepracovávání dříve napsaných děl v duchu socialistického realismu.

  A study on Czech socialist realistic writers of the fifties od the 20th century and their efforts to re-write previously written books in socialist realistic manner.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0171839