Počet záznamů: 1  

Effects of high- and low-fiber diets on fecal fermentation and fecal microbial populations of captive chimpanzees

 1. 1. 0324019 - UBO-W 2009 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Kišidayová, S. - Váradyová, Z. - Pristaš, P. - Piknová, M. - Nigutová, K. - Petrželková, Klára Judita - Profousová, Ilona - Schovancová, Kateřina - Kamler, Jiří - Modrý, David
  Effects of high- and low-fiber diets on fecal fermentation and fecal microbial populations of captive chimpanzees.
  [Vliv nízkovlákninové a vysokovlákninové diety u šimpanzů v zajetí na fermentaci trusu in vitro a mikrobiální populaci v trusu.]
  American Journal of Primatology. Roč. 71, č. 7 (2009), s. 548-557 ISSN 0275-2565
  Grant CEP: GA ČR GA524/06/0264
  Grant ostatní:VEGA(SK) 2/0009/08; MVTS(SK) SK-CZ-0086-07
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z60930519; CEZ:AV0Z60220518
  Klíčová slova: chimpanzee * fiber * diet * in vitro fecal fermentation * DGGE * archaea * eubacteria
  Kód oboru RIV: GJ - Choroby a škůdci zvířat, veterinární medicína
  Impakt faktor: 1.565, rok: 2009

  We examined fiber fermentation capacity of 2 captive chimpanzee fecal microflora eating low-fiber diet (LFD) and high-fiber (HFD) diets using four substrates for in vitro gas production of feces. We examined the effects of diets on eubacteria and archaea in feces. Fermentation in LFD resulted in higher dry matter digestibility and gas production than in HFD. HFD increased production of short-chain fatty acids (SCFAs). DGGE of bacterial DNA revealed shift in eubacteria and archaea. A much more complex eubacterial population structure was observed compared with the less variable archaeal population in both diets. Genomic DNA in the dominant eubacterial band in HFD was confirmed to be related to Eubacterium biforme. The predominant band in LFD represented new species of mycoplasms. Fecal microbial populations of captive chimpanzees are not capable of extensive fiber fermentation; however, there was a positive effect of fiber content on SCFA production.

  Zkoumali jsme fermentaci vlákniny u trusu 2 šimpanzů ze zajetí krmených nizko- (LFD) a vyskovlákninovou (HFD) dietou za použití 4 substrátů pro in vitro produkci plynu z trusu. Byl také zkoumán vliv diet na eubacteria a archaea v trusu. V LFD jsme pozorovali vyšší stravitelnost sušiny a produkci plynu než v HFD. HFD zvýšila produkci mastných kyselin krátkého řetězce (SCFAs). DGGE bakteriální DNA odhalilo posun v eubacteria a archaea. V obou dietách byly pozorovány komplexnější populace eubakterií než archeí. Genomická DNA dominantního bandu v HFD je příbuzná Eubacterium biforme. Převládající band v LFD reprezentoval nový druh mykoplasmat. Mikrobiální populace v trusu šimpanzů není schopna extensivní fermentace vlákniny, nicméně sledovali jsme pozitivní efekt vlákniny na produkci SCFA.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0171824