Počet záznamů: 1  

Low-cycle fatigue properties of TiAl alloy with high Nb content

 1. 1. 0324018 - UFM-A 2009 RIV DE eng J - Článek v odborném periodiku
  Kruml, Tomáš - Obrtlík, Karel - Petrenec, Martin - Polák, Jaroslav
  Low-cycle fatigue properties of TiAl alloy with high Nb content.
  [Nízkocyklová únava slitiny TiAl s vysokým obsahem Nb.]
  International Journal of Materials Research. Roč. 100, č. 3 (2009), s. 349-352 ISSN 1862-5282.
  [International Symposium on Physics of Materials /11./. Praha, 24.08.2008-28.08.2008]
  Grant CEP: GA ČR GA106/07/0762; GA ČR GA106/08/1631; GA AV ČR 1QS200410502
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z20410507
  Klíčová slova: TiAl * lamellar structure * low-cycle fatigue * tensile test * high temperature
  Kód oboru RIV: JL - Únava materiálu a lomová mechanika
  Impakt faktor: 0.862, rok: 2009

  The low-cycle fatigue properties of TiAl alloy with 8 at.% of Nb with nearly fully lamellar microstructure were studied at room temperature and 750 °C and compared with those reported in literature for previous class of TiAl alloys with 2 at.% of Nb. Hardening/softening curves, cyclic stress-strain curves (CSSC) and fatigue life curves were obtained at both temperatures. The material shows stable cyclic stress-strain response. Parameters of the CSSC, of the Manson-Coffin law and of the Basquin law were determined. Bilinear dependence is used to approximate the Manson-Coffin plot and the Basquin plot at 750 °C.

  Vlastnosti při nízkocyklové únavě slitiny TiAl s 8 at.% Nb s téměř plně lamelární strukturou byly studovány při pokojové teplotě a 750°C a srovnány s údaji v literatuře pro předchozí třídu TiAl slitin s 2 at.%Nb.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0171823