Počet záznamů: 1  

Obraz (črta) v českém periodickém tisku první poloviny 19. století

 1. 1. 0323933 - UCL-M 2011 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Kusáková, Lenka
  Obraz (črta) v českém periodickém tisku první poloviny 19. století.
  [Image (sketch) in Czech periodic press of the first half of the 19th century.]
  Česká literatura. Roč. 57, č. 1 (2009), s. 1-25 ISSN 0009-0468
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90560517
  Klíčová slova: Czech literature * sketches
  Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize

  Vývojová studie k žánru črty v českém periodickém tisku první poloviny 19. století (formy a výskyt žánru a jeho význam pro vývoj narativních žánrů v české literatuře).

  The genelogical study on the genre of "sketch" in Czech periodical press of the first half of the 19th century (formes, distribution and importance of the sketch for the development of narrative genres in Czech literature).
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0171760