Počet záznamů: 1

Distinguished Algebraic Semantics for t-norm Based Fuzzy Logics: Methods and Algebraic Equivalencies

 1. 1.
  0323929 - UIVT-O 2010 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
  Cintula, Petr - Esteva, F. - Gispert, J. - Godo, L. - Montagna, F. - Noguera, C.
  Distinguished Algebraic Semantics for t-norm Based Fuzzy Logics: Methods and Algebraic Equivalencies.
  [Význačné algebraické sémantiky pro t-normové fuzzy logiky: metody a algebraické ekvivalence.]
  Annals of Pure and Applied Logic. Roč. 160, č. 1 (2009), s. 53-81 ISSN 0168-0072
  Grant CEP: GA MŠk(CZ) 1M0545
  Grant ostatní:MULOG(ES) TIN2007-68005-C04; Spanish Ministry of Education and Science(ES) MTM2004-03101; D.U.R.S.I of Generalitat de Catalunya(ES) 2005SGR; Departament d'Educació i Universitats of the Generalitat de Catalunya(ES) 2006-BP-A-10043
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10300504
  Klíčová slova: algebraic logic * embedding properties * left-continuous t-norms * mathematical fuzzy logic * residuated lattices * standard completeness
  Kód oboru RIV: BA - Obecná matematika
  Impakt faktor: 0.667, rok: 2009

  This paper is a contribution to the algebraic study of t-norm based fuzzy logics. In the general framework of propositional core and Delta-core fuzzy logics we consider three properties of completeness with respect to any semantics of linearly ordered algebras. Useful algebraic characterizations of these completeness properties are obtained and their relations are studied. Moreover, we concentrate on five kinds of distinguished semantics for these logics, study their relationships, characterization and we survey the known completeness methods and results for prominent logics. Finally, all completeness properties and distinguished semantics are also considered for the first-order versions of the logics where a number of new results are proved.

  Článek je příspěvkem k algebraickému studiu t-normových fuzzy logik. V obecném rámci core a Delta-core fuzzy logik jsou studovány tři vlastnosti úplnosti vzhledem k libovolné sémantice lineárně uspořádaných algeber. Jsou dokázány užitečné algebraické charakterizace těchto vlastností a jsou studovány jejich vzájemné vztahy. Dále je studováno pět význačných sémantik, jejich vztahů a charakterizací a je dán přehled známých "úplnostních" metod a výsledků pro prominentní logiky. V závěru článku jsou uvažovány všechny vlastnosti úplnosti a význačné sémantiky v predikátových logikách a dosažena rada nových výsledků.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0171757
  Název souboruStaženoVelikostKomentářVerzePřístup
  0323929.pdf3898.7 KBAutorský preprintpovolen