Počet záznamů: 1  

Primary Qualities, Secondary Qualities and Locke's Impulse Principle

 1. 1. 0323924 - FLU-F 2009 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
  Hill, James
  Primary Qualities, Secondary Qualities and Locke's Impulse Principle.
  [Primární kvality, sekundární kvality a Lockův princip impulsu.]
  British Journal for the History of Philosophy. Roč. 17, č. 1 (2009), s. 85-98 ISSN 0960-8788
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90090514
  Klíčová slova: Locke * causality * qualities
  Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství

  Locke's impulse principle is the key to his primary - secondary quality distinction.

  Lockův princip impulsu je klíčem k jeho rozlišení primárních a sekundárních kvalit.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0171753