Počet záznamů: 1  

The impact of altered polyprotein ratios on the assembly and infectivity of Mason-Pfizer monkey virus

 1. 1. 0323923 - UOCHB-X 2009 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Kohoutová, Z. - Rumlová, Michaela - Andreánský, M. - Sakalian, M. - Hunter, E. - Pichová, Iva - Ruml, T.
  The impact of altered polyprotein ratios on the assembly and infectivity of Mason-Pfizer monkey virus.
  [Studium vlivu změněných poměrů polyproteinových prekursorů na skládání a infektivitu Mason-Pfizerova opičího viru.]
  Virology. Roč. 384, č. 1 (2009), s. 59-68 ISSN 0042-6822
  Grant CEP: GA MŠk 1M0508; GA AV ČR KAN200100801; GA ČR GESCO/06/E001
  Grant ostatní:GA MŠk(CZ) 1M0520; GA AV ČR(CZ) KAN208240651
  Program:1M
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40550506
  Klíčová slova: retrovirus * assembly * frameshift * infectivity
  Kód oboru RIV: CE - Biochemie
  Impakt faktor: 3.042, rok: 2009

  Most retroviruses employ a frameshift mechanism during polyprotein synthesis to balance appropriate ratios of structural proteins and enzymes. To investigate the requirements for individual precursors in retrovirus assembly, we modified the polyprotein repertoire of Mason-Pfizer monkey virus (M-PMV) to imitate the polyprotein organization of Rous sarcoma virus or Human immunodeficiency virus. For the "Rous-like" virus, assembly was impaired with no incorporation of Gag-Pro-Pol into particles and for the "HIV-like" virus an altered morphogenesis was observed. All the mutants were non-infectious except the "HIV-like", which retained fractional infectivity.

  K zachování rovnováky jednotlivých polyproteinových prekursorů využívá většina retrovirů mechanismus posunu čtecího rámce. Pro studium nezbytnosti zachování poměrů jednotlivých polyproteinů pro skládání retrovirů jsme modifikovali polyproteinové zastoupení tak, aby odpovídalo zastoupení v Rous sarcoma viru (RSV) nebo HIV-1. Pro typ RSV bylo pozorováno poškozené skládání bez inkorporace Gag-Pro-Pol do virových částic. U HIV typu byla pozorována změna morfogeneze. Kromě HIV typu, který vykazoval mírnou infektivitu, byly všechny mutanty neinfekční.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0171752