Počet záznamů: 1  

Role of aryl hydrocarbon receptor in modulation of the expression of the hypoxia marker carbonic anhydrase IX

 1. 1. 0323910 - BFU-R 2009 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
  Takáčová, M. - Holotňáková, T. - Vondráček, Jan - Machala, M. - Pěnčíková, K. - Gradin, K. - Poellinger, L. - Pastorek, J. - Pastoreková, S. - Kopáček, J.
  Role of aryl hydrocarbon receptor in modulation of the expression of the hypoxia marker carbonic anhydrase IX.
  [Úloha receptoru pro aromatické uhlovodíky v modulaci exprese hypoxického markeru karbonické anhydrázy IX.]
  Biochemical Journal. Roč. 419, - (2009), s. 419-425 ISSN 0264-6021
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50040507; CEZ:AV0Z50040702
  Klíčová slova: AhR * carbonic anhydrase IX * dioxin
  Kód oboru RIV: BO - Biofyzika
  Impakt faktor: 5.155, rok: 2009

  The results from the present study suggest that treatment with, an AhR ligand, reduces hypoxic induction of both CA IX mRNA and protein expression. ARNT is critical for both hypoxic induction and the TCDD-mediated inhibition of CA IX expression.

  Výsledky této studie ukazují, že působení 2,3,7,8-tetrachlórdibenzo-p-dioxinu (TCDD), ligandu AhR, potlačuje hypoxií indukovanou expresi CA IX mRNA a proteinu. ARNT hraje kritickou úlohu jak v indukci CA IX prostřednictvím hypoxie, tak v jejím potlačení TCDD.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0171740