Počet záznamů: 1  

An Andean type Palaeozoic convergence in the Bohemian Massif

 1. 1. 0323890 - GFU-E 2009 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
  Schulmann, K. - Konopásek, J. - Janoušek, V. - Lexa, O. - Lardeaux, J.-M. - Edel, J.-B. - Štípská, P. - Ulrich, Stanislav
  An Andean type Palaeozoic convergence in the Bohemian Massif.
  [Andský typ paleozoické konvergence v Českém masívu.]
  Comptes Rendus Geoscience. Roč. 341, č. 2-3 (2009), s. 266-286 ISSN 1631-0713
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30120515
  Klíčová slova: Bohemian Massif * Saxothuringian oceanic subduction * building of Variscan orogenic root system * channel flow
  Kód oboru RIV: DC - Seismologie, vulkanologie a struktura Země
  Impakt faktor: 0.931, rok: 2009

  The geological inventory of the Variscan Bohemian Massif can be summarized as a result of Early Devonian subduction of the Saxothuringian ocean of unknown size underneath the eastern continental plate represented by the present-day Teplá-Barrandian and Moldanubian domains. During mid-Devonian, the Saxothuringian passive margin sequences and relics of Ordovician oceanic crust have been obducted over the Saxothuringian basement in conjunction with extrusion of the Teplá-Barrandian middle crust along the so-called Teplá suture zone. This event was connected with the development of the magmatic arc further east, together with a fore-arc basin on the Teplá-Barrandian crust.

  Geologické znalosti o Českém masívu ukazují že jeho vznik začal ve spodním Devonu subdukcí Saxothuringického oceánu neznámé velikosti pod kontinentální litosféru reprezentovanou současnou Tepelsko-Barrandienskou a Moldanubickou jednotkou. Zbytky Saxothuringického oceánu a pasivního kontinentálního okraje byly následně obdukovány spolu se středněkorovými jednotkami Tepelsko-Barrandienské jednotky přes Saxothuringický kontinent během středního Devonu podél Tepelské sutury. Tato událost byla spojena s vytvořením magmatického oblouku v podobě Středočeského plutonického komplexu.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0171724