Počet záznamů: 1

Method for monitoring seismic events

 1. 1.
  0323886 - GFU-E 2009 RIV US eng P - Patentový dokument
  Jechumtálová, Zuzana - Eisner, L.
  Method for monitoring seismic events.
  [Metoda monitorování seismických jevů.]
  Geneva: World Intellectual Property Organization, 2009. Vlastník: Schlumberger. Datum podání přihlášky: 14.07.2008. Datum udělení patentu: 19.02.2009. Číslo patentu: WO 2009/022092 A1
  Grant ostatní:EC(XE) MTKI-CT-2004-517242
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30120515
  Klíčová slova: microseismic monitoring * hydrocarbon wells * signal recordings
  Kód oboru RIV: DC - Seismologie, vulkanologie a struktura Země

  A microseismic method of monitoring fracturing operation or other microseismic events in hydrocarbon wells is described using the steps of obtaining multi-component signal recordings from a single monitoring well in the vicinity of a fracture or event; and rotating observed signals such that they become independent of at least one component of the moment tensor representing the source mechanism and performing an inversion of the rotated signals to determine the remaining components.

  Postupnými kroky je popsána mikroseismická metoda sledování otvírání trhlin nebo jiných mikroseismických jevů v uhlovodíkových vrtech, která využívá záznamy vícesložkových signálů naměřených pouze v jednom pozorovacím vrtu umístěném v blízkosti dané trhliny nebo jevu; vhodnou rotací pozorovaných signálů se stávají tyto signály nezávislými alespoň na jedné složce momentového tenzoru reprezentujícího zdrojový mechanizmus, a jejich následnou inverzí pak mohou být určeny zbývající složky momentového tenzoru.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0171721