Počet záznamů: 1

Meloxicam elevates serum concentration of Erythropoietin and numbers of bone marrow erythroid progenitor cells in sublethally gamma-irradiated mice

 1. 1.
  0323864 - BFU-R 2009 RIV CZ eng J - Článek v odborném periodiku
  Hofer, Michal - Pospíšil, Milan - Vacek, Antonín - Znojil, V. - Holá, Jiřina - Štreitová, Denisa
  Meloxicam elevates serum concentration of Erythropoietin and numbers of bone marrow erythroid progenitor cells in sublethally gamma-irradiated mice.
  [Meloxicam zvyšuje sérovou koncentraci erytropoetinu počty erytroidních progenitorových buněk kostní dřeně u myší subletálně ozářených gama paprsky.]
  Acta veterinaria Brno. Roč. 78, č. 1 (2009), s. 19-22 ISSN 0001-7213
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GA305/08/0158; GA AV ČR(CZ) 1QS500040507
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50040507; CEZ:AV0Z50040702
  Klíčová slova: cyclooxygenase-2 inhibition * erythropoiesis * radiation-induced myelosuppression
  Kód oboru RIV: BO - Biofyzika
  Impakt faktor: 0.403, rok: 2009

  We have found that meloxicam, a selective cyclooxygenase-2 inhibitor, elevates serum concentration of erythropoietin and numbers of bone marrow erythroid progenitor cells in sublethally gamma-irradiated mice.

  Zjistili jsme, že meloxicam, selektivní inhibitor cyklooxygenázy-2, zvyšuje sérovou koncentraci erytropoetinu a počty erytroidních progenitorových buněk kostní dřeně u myší subletálně ozářených gama paprsky.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0171704