Počet záznamů: 1  

Increased host tolerance of multiple cuckoo eggs leads to higher fledging success of the brood parasite

 1. 1. 0323858 - UBO-W 2009 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
  Moskát, C. - Hauber, M. E. - Avilés, J. M. - Bán, M. - Hargitai, R. - Honza, Marcel
  Increased host tolerance of multiple cuckoo eggs leads to higher fledging success of the brood parasite.
  [Zvýšená tolerance hostitelů k mnohonásobnému parazitismu vede k vyšší hnízdní úspěšnosti hnízdního parazita.]
  Animal Behaviour. Roč. 77, č. 5 (2009), s. 1281-1290 ISSN 0003-3472
  Grant CEP: GA AV ČR IAA600930903
  Grant ostatní:OTKA(HU) 48397
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z60930519
  Klíčová slova: brood parasitism * common cuckoo * egg recognition * egg rejection * evictor chick * mimicry * reproductive success
  Kód oboru RIV: EG - Zoologie
  Impakt faktor: 2.890, rok: 2009

  We studied common cuckoos (Cuculus canorus), parasitizing a population of great reed warblers, Acrocephalus arundinaceus in locality where multiple parasitism was frequent. Hosts rejected parasite eggs less often in nests with multiple parasitism than in nests with single parasitism. These observations were confirmed by experimental parasitism and support the rejection based on discordance hypothesis.

  Studovali jsme hnízdního parazita kukačku obecnou (Cuculus canorus) parazitující populaci rákosníka velkého na lokalitě s vícenásobným parazitismem. Hostitelé odmítali parazitická vejce méně často, byla-li ve hnízdě dvě vejce parazita, než u hnízd, ve kterých se objevilo pouze jedno parazitické vejce. Tato pozorování byla potvrzena i experimentálně a podporují hypotézu "nesouhlasu" ve zbarvení parazitického vejce a vajec hostitele.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0171699