Počet záznamů: 1  

N2O Catalytic Decomposition - Effect of Pelleting Pressure on Activity of Co-Mn-Al Mixed Oxide Catalyst

 1. 1. 0323853 - UCHP-M 2009 RIV SK eng J - Článek v odborném periodiku
  Galejová, K. - Obalová, L. - Jirátová, Květa - Pacultová, K. - Kovanda, F.
  N2O Catalytic Decomposition - Effect of Pelleting Pressure on Activity of Co-Mn-Al Mixed Oxide Catalyst.
  [Katalytický rozklad N2O – Vliv lisovacího tlaku na aktivitu oxidického katalyzátoru Co-Mn-Al.]
  Chemical Papers. Roč. 63, č. 2 (2009), s. 172-179 ISSN 0366-6352.
  [International Conference of the Slovak-Society-of-Chemical-Engineering /35./. Tatranske Matliare, 26.05.2008-30.05.2008]
  Grant CEP: GA ČR GA104/07/1400
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40720504
  Klíčová slova: pelleting pressure * nitrous oxide * catalytic decomposition
  Kód oboru RIV: CF - Fyzikální chemie a teoretická chemie
  Impakt faktor: 0.791, rok: 2009

  The effect of pelleting pressure (0–10 MPa) during the preparation of Co–Mn–Al mixed oxide catalyst on its texture and activity for N2O catalytic decomposition was examined for small grain sizes used in laboratory experiments, and for model industry catalyst particles. Adsorption/desorption measurements of nitrogen, mercury porosimetry and helium pycnometry were used for detail characterization of porous structure. A volume of micropores of about 20 mm3 g−1 was evaluated using modified BET equation. This value did practically not change with the increasing pelletization pressure except that of the sample formed at the pressure of 10 MPa. Although an increase of pelleting pressure caused an increase in bulk density and a decrease in pore size and pore volume of the prepared catalyst (resulting in lower values of N2O effective diffusion coefficient), no direct correlation between pelleting pressure used and catalyst activity has been found.

  Byl prostudován vliv tabletovacího tlaku (0-10 MPa) na texturu a aktivitu směsných oxidů Co-Mn-Al při katalytickém rozkladu N2O. Objem mikropórů se prakticky neměnil s výjimkou vzorku tabletovaného za tlaku 10 MPa. Ačkoli zvyšující se tabletovací tlak způsobil zvýšení zdánlivé hustoty tablet a zmenšení objemu pórů, žádná korelace mezi tabletovacím tlakem a aktivitou nebyla nalezena. Provedený odhad vlivu vnitřní difuze podle Weiss-Praterova kriteria ukázal, že i laboratorní experimentální data získaná s částicemi o průměru 0,315 mm mohou být ovlivněna vnitřní difuzí. Odhad vlivu vnitřní difuze na větších částicích katalyzátoru ukázal, že u částic o poloměru 1,5 mm by efektivní faktor byl 0,07, a na částicích o poloměru 1 mm efektivní faktor 0,2, pokud by tabletovací tlak byl 6 MPa.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0005181