Počet záznamů: 1  

Microstructure and physical properties of mechanically alloyed Fe-Mo powder

 1. 1. 0323821 - UFM-A 2009 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
  Jirásková, Yvonna - Zábranský, Karel - Turek, Ilja - Buršík, Jiří - Jančík, D.
  Microstructure and physical properties of mechanically alloyed Fe-Mo powder.
  [Mikrostruktura a fyzikální vlastnosti mechanicky legovaných Fe-Mo prášků.]
  Journal of Alloys and Compounds. Roč. 477, - (2009), s. 55-61 ISSN 0925-8388
  Grant CEP: GA ČR GA202/05/2111; GA ČR GD106/05/H008
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z20410507
  Klíčová slova: Nanostructured materials * Mechanical alloying * Microstructure * Magnetic measurements * Mössbauer spectroscopy
  Kód oboru RIV: BM - Fyzika pevných látek a magnetismus
  Impakt faktor: 2.135, rok: 2009

  Solid state reactions in Fe74Mo26 powder mixture induced by mechanical alloying (MA) are followed by 57Fe Mössbauer spectroscopy supported by additional experimental methods. It is established that a bcc-Fe(Mo) solid solution with an enhanced Mo content substantially exceeding the equilibrium solubility limit, a bcc-Mo(Fe) solid solution, and an amorphous and/or highly defected phase have been formed during the MA. The mean particle size of 100 nm is obtained at the end of milling process. Surface regions of the particles are formed by the amorphous phase containing also iron grains smaller than 20 nm, as proved by transmission electron microscopy and selective area electron diffraction. A varying composition of FeMo powder samples and grain refinement are reflected in changes of hyperfine interactions and macroscopic magnetic characteristics.

  57Fe Mössbauerovou spektroskopií podporovanou dalšími experimentálními metodami je studována tvorba slitin mechanickým legováním směsi prášků Fe74Mo26. Výsledkem jsou fáze bcc-Fe(Mo) s výrazně vyšším obsahem Mo ve srovnání s rovnovážnou rozpustností, tuhý roztok bcc-Mo(Fe)a amorfní nebo vysoce defektní fáze. Velikost zrna dosažená mletím je 100 nm. Přítomnost amorfní fáze, obsahující malá zrna Fe o velikosti menší než 20 nm, je prokázána v povrchových oblastech částic pomocí transmisní elektronové mikroskopie a selektivní difrakční analýzy. Měnící se složení FeMo práškových vzorků a zjemňování zrn se odráží také ve změnách hyperjemných parametrů a makroskopických magnetických vlastností.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0171667