Počet záznamů: 1  

Cloning the bacterial bphC gene into Nicotiana tabacum to improve the efficiency of PCB phytoremediation

 1. 1. 0323738 - UOCHB-X 2009 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Nováková, Martina - Macková, Martina - Chrastilová, Z. - Prokešová, J. - Szekeres, M. - Demnerová, K. - Macek, Tomáš
  Cloning the bacterial bphC gene into Nicotiana tabacum to improve the efficiency of PCB phytoremediation.
  [Klonování bakteriálního genu bphC do tabáku ke zvýšení účinnnosti fytoremediace PCB.]
  Biotechnology and Bioengineering. Roč. 102, č. 1 (2009), s. 29-37 ISSN 0006-3592
  Grant CEP: GA MŠk 1M06030
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40550506
  Klíčová slova: phytoremediation * PCB * GM-tobacco * bphC gene
  Kód oboru RIV: EI - Biotechnologie a bionika
  Impakt faktor: 3.377, rok: 2009

  This work describes increase of the efficiency of biodegradation of polychlorinated biphenyls (PCB) by the introduction of bacterial genes into the plant genome. For this purpose, we selected the bphC gene encoding 2,3-dihydroxybiphenyl-1,2-dioxygenase from Pseudomonas testosteroni B-356 and cloned it into tobacco plants.

  Práce popisuje zvýšení účinnosti biodegradace polychlorovaných bifenylů (PCB) zavedením bakterálních genů do rostlinného genomu. Pro tento účel jsme vybrali gen bphC kodující 2,3-dihydroxybifenyl-1,2-dioxygenasu z bakterie Pseudomonas testosteroni B-356 ke klonování dorostlin.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0171606