Počet záznamů: 1

Detection and Description of Geometrically Transformed Digital Images

 1. 1.
  0323737 - UTIA-B 2009 RIV US eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Mahdian, Babak - Saic, Stanislav
  Detection and Description of Geometrically Transformed Digital Images.
  [Detekce a popis geometricky transformovaných digitálních obrazů.]
  Media Forensics and Security (Proceedings of Spie). Washington: SPIE, 2009, s. 1-9. ISBN 978-0-8194-7504-6. ISSN 0277-786X.
  [Electronic Imaging Science and Technology. San Jose (US), 19.01.2009-21.01.2009]
  Grant CEP: GA ČR GA102/08/0470
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10750506
  Klíčová slova: Image forensics * digital forgery * forgery detection * resampling detection
  Kód oboru RIV: IN - Informatika
  http://library.utia.cas.cz/separaty/2009/ZOI/saic-detection and description of geometrically transformed digital images.pdf http://library.utia.cas.cz/separaty/2009/ZOI/saic-detection and description of geometrically transformed digital images.pdf

  Geometric transformations such as scaling or rotation are common tools employed by forgery creators. These procedures are typically based on a resampling and interpolation step. The interpolation process brings specific periodic properties into the image. In this paper, we show how to detect these properties. Our aim is to detect all possible geometric transformations in the image being investigated. Furthermore, as the proposed method, as well as other existing detectors, is sensitive to noise, we also briefly show a simple method capable of detecting image noise inconsistencies. Noise is a common tool used to conceal the traces of tampering.

  Geometrické transformace jsou běžným prostředkem padělatelů digitálních fotografií. Tyto postupy jsou založeny na převzorkování a interpolaci.Interpolace přináší do obrazu periodické vlastnosti. Naším cílem je detekovat všechny možné geometrické transformace ve zkoumaném obraze. Pozornost je také věnována dtekci šumových vlastností obrazu
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0171605