Počet záznamů: 1  

Tschechoslowakische und DDR/Opposition im Visier der Staatssicherheitsdienste

 1. 1. 0323705 - USD-C 2009 RIV DE ger M - Část monografie knihy
  Vilímek, Tomáš
  Tschechoslowakische und DDR/Opposition im Visier der Staatssicherheitsdienste.
  [Czechoslovakian and East German Opposition in sights of security services of both countries.]
  Land ist still-noch! Herrschaftswandel und politische Gegnerschaft in der DDR (1971-1989). Köln: Böhlau Verl, 2009 - (Ansorg, L.), s. 327-350. ISBN 978-3-412-14306-0
  Grant CEP: GA AV ČR KJB800630703
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80630520
  Klíčová slova: state security - oppoisition and resistance - GDR - Czechoslovakia
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny

  Die Studie befasst sich mit der Problematik der Zusammenarbeit der Sicherheitsdienste der ČSSR und der DDR bei der Bekämpfung der sog. Internationalisierung des inneren Feindes in beiden Ländern in den 70er und 80er Jahren. Der erste Teil beschäftigt sich mit dem konkreten Dienstverlauf des MfS und des FMdI. Im Rahmen des zweiten Teils von dieser Studie wurde der Schwerpunkt auf den Informationsstand der beiden Sicherheitsdienste über die Aktivität der oppositionellen Gruppen in der ČSSR und in der DDR gelegt. Es wurden auch einige Beispiele der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit der tschechoslowakischen und ostdeutschen Opposition angegeben, die trotz dem Bemühen der Sicherheitsorgane zustande kam.

  The study focuses on a co-operation of the Czechoslovakian and East German secret services in their fight against internationalization of the internal / domestic enemy. First part of the study aims to outline basic principles of mutual co-operation between both secret services. Second part explains state of exchange of information on activities of opposition in Czechoslovakia and East Germany. The study includes some examples of trans-border co-operation between representatives of „dissent" of both countries. Co-operation which was realized despite activity of Czechoslovakian and East German security forces.

  Studie se zaobírá problematikou spolupráce československé a východoněmecké státní bezpečnosti při tzv. potírání internacionalizace vnitřního nepřítele v 70. a 80. letech. První část práce přibližuje vlastní průběh vzájemné spolupráce StB a MfS. V rámci druhé části je pak kladen důraz na stav vzájemné informovanosti státní bezpečnosti o činnosti opozičních skupin v ČSSR resp. NDR. Uvedeny jsou rovněž některé případy hranice překračující spolupráce představitelů disentu obou zemí, které se uskutečnily navzdory aktivitám bezpečnostních aparátů ČSSR a NDR.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0171583