Počet záznamů: 1

Mechanical properties of basalt fiber reinforced composites prepared by partial pyrolysis of a polymer precursor

 1. 1.
  0323690 - USMH-B 2009 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
  Černý, Martin - Glogar, Petr - Sucharda, Zbyněk
  Mechanical properties of basalt fiber reinforced composites prepared by partial pyrolysis of a polymer precursor.
  [Mechanické vlastnosti kompozitů vyztužených čedičovými vlákny připravených částečnou pyrolýzou polymerního prekurzoru.]
  Journal of Composite Materials. Roč. 43, č. 9 (2009), s. 1109-1120 ISSN 0021-9983.
  [International Symposium on Advanced Composites /6./. Corfu, 16.05.2007-18.05.2007]
  Grant CEP: GA ČR GA106/05/0817
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30460519
  Klíčová slova: basalt fiber * polysiloxane * composite
  Kód oboru RIV: JH - Keramika, žáruvzdorné materiály a skla
  Impakt faktor: 0.806, rok: 2009
  http://jcm.sagepub.com/pap.dtl

  Heat resistant composites reinforced with continuous basalt fibers were made by incomplete pyrolysis (to 650–750°C in nitrogen) of their precursors – composites with a polysiloxane matrix. Their flexural strength, Young’s and shear modulus were measured.

  Tepelně odolné kompozity vyztužené dlouhými čedičovými vlákny byly připraveny částečnou pyrolýzou (při 650-750°C v dusíku) jejich prekurzorů – kompozitů s polysiloxanovou matricí. Byly změřeny jejich ohybová pevnost, Youngův a smykový modul.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0171574