Počet záznamů: 1  

VIDEOTVORBA – dokonalý pomocník pro představení výzkumného ústavu talentované mládeži

 1. 1. 0323653 - UFCH-W 2009 RIV CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Stejskalová, Květoslava
  VIDEOTVORBA – dokonalý pomocník pro představení výzkumného ústavu talentované mládeži.
  [VIDEO-PRODUCTION – Perfect aid in introduction of the reseaRch institute to talented students.]
  Alternativní metody výuky 2009. Hradec Králové: Gaudeamus, 2009, s. 1-5. ISBN 978-80-7041-515-3.
  [Alternativní metody výuky 2009 /7./. Praha (CZ), 23.04.2009-23.04.2009]
  Grant CEP: GA MŠk 2E08038
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40400503
  Klíčová slova: talented students * research project * multimedia tools
  Kód oboru RIV: CF - Fyzikální chemie a teoretická chemie

  Cílem příspěvku je seznámit účastníky konference s projektem základního výzkumu řešeným v Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v.v, (ÚFCH JH,), jehož hlavním cílem je vypracovat a ověřit metodiku, jak zapojit mladou generaci do výzkumné činnosti, a tím probudit či prohlubovat její zájem o vědu jako o své budoucí povolání. Multimediální nástroje, které projekt vypracovává za účelem prezentace výzkumu studentům, jsou: (i) krátké videosekvence představující dvacítku různých pracovišť;(ii) video snímek o vědcích zabývajících se fyzikální chemií, který je představuje nejen jako vědce, ale i jako lidské bytosti s různými zájmy a rodinným životem; (iii) multimediální CD-ROM, které prostřednictvím popularizačních textů doplněných rozsáhlým obrazovým materiálem seznamuje studenty s vědou a výzkumem (VaV) v oboru fyzikální chemie, kterou se ÚFCH JH zabývá. Všechny tyto multimediální nástroje budou rovněž zveřejněny na webových stránkách projektu (www.jh-inst.cas.cz/3nastroje).

  The goal of the paper is to inform the conference participants about the basic research project in the J. Heyrovsky Institute of Physical Chemistry of the Academy of Sciences of the Czech Republic (JHI), which focuses on producing and verifying a methodology of involving the young generation in research activities and thus arouse or deepen their interest in their future occupation. The project team proposes and works out the multimedia tools to present the research at JHI to students: (i) minute clips of twenty laboratories; (ii) movie with title „Homo Scientis,“ (app. 20 minutes) introducing scientists from the institute through interviews not only about the topics of their research, but also about their hobbies and family-life e.g.; (iii) multimedia CD-ROM, which comprises texts, photos, pictures, clips and other material created in such manner to provide information about research at JHI also to interested general public.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0005173