Počet záznamů: 1  

New Rhaetian base and brachiopod fauna

 1. 1. 0323642 - GLU-S 2009 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
  Siblík, Miloš
  New Rhaetian base and brachiopod fauna.
  [Nová spodní hranice rétu a brachiopodová fauna.]
  Albertiana. Roč. 37, - (2009), s. 43-46 ISSN 0169-4324
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30130516
  Klíčová slova: Norian * Rhaetian * brachiopods
  Kód oboru RIV: DB - Geologie a mineralogie
  http://www3.bio.uu.nl/palaeo/Albertiana/Albertiana01.htm

  Remarkable changes in the Upper Triassic brachiopod assemblages can be observed between quinquepunctatus and reticulatus Zones and correspond to the discussed Rhetian base.

  Zřetelné změny ve složení brachiopodových společenstev svrchního triasu jsou patrné mezi zonami quinquepunctatus a reticulatus a odpovídají diskutované spodní hranici rétu.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0171542