Počet záznamů: 1

Dynamic Modelling of Glucose Oxidation with Palladium Catalyst Deactivation in Multifunctional CSTR; Benefits of Periodic Operation

 1. 1.
  0323623 - UCHP-M 2009 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
  Gogová, Zuzana - Hanika, Jiří
  Dynamic Modelling of Glucose Oxidation with Palladium Catalyst Deactivation in Multifunctional CSTR; Benefits of Periodic Operation.
  [Dynamické modelování oxidace glukózy v multifunkčním CSTR při deaktivaci palladiového katalyzátoru; Výhody periodického provozování.]
  Chemical Engineering Journal. Roč. 150, č. 1 (2009), s. 223-230 ISSN 1385-8947
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GD203/08/H032
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40720504
  Klíčová slova: glucose oxidation * palladium catalyst * periodic operation
  Kód oboru RIV: CI - Průmyslová chemie a chemické inženýrství
  Impakt faktor: 2.816, rok: 2009

  Heterogeneously catalyzed oxidation of glucose in liquid phase was studied as a model reaction under conditions of reversible deactivation of a palladium catalyst. The proposed kinetics model fitted the experimental data very well. The model was used to explore benefits of a CSTR operation under forced periodic modulation of the gas feed stream. The periodic modulation makes it possible to optimize the catalyst reaction–reactivation processes in CSTR, so that the highest possible reactor productivity could be achieved for given input parameters. Under such operation of the multifunctional CSTR, the catalyst activity is long-term steady. Based on simulations, conditions of the highest possible CSTR productivity were identified for given operational parameters.

  Heterogenně katalyzována oxidace glukÓzy v kapalné fázi bývá studována jako modelová reakce v podmínkách reverzibilní deaktivace palladiového katalyzátoru. Navržený kinetický model popisuje experimentální data velmi dobře. Model byt použit pro studium výhod provozování CSTR při nucené periodické modulaci složení plynného nástřikového proudu. Pomocí periodické modulace je možné optimalizovat reakčně - reaktivační procesy v CSTR tak, aby se pro dané vstupní podmínky dosáhl nejvyšší možní výkon reaktoru. Při takovém provozování multifunkčního CSTR je aktivita katalyzátoru z dlouhodobého hlediska stabilní. Pomocí simulací byli identifikovány podmínky nejvyšší možné produktivity CSTR pro zadané operační parametry.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0171526