Počet záznamů: 1  

Synthesis of Hexahelicene and 1-Methoxyhexahelicene via Cycloisomerization of Biphenylyl-Naphthalene Derivatives

 1. 1. 0323582 - UCHP-M 2009 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Storch, Jan - Sýkora, Jan - Čermák, Jan - Karban, Jindřich - Císařová, I. - Růžička, A.
  Synthesis of Hexahelicene and 1-Methoxyhexahelicene via Cycloisomerization of Biphenylyl-Naphthalene Derivatives.
  [Syntéza hexahelicenu a 1-methoxyhexahelicenu cykloizomerací bifenyly-naftalenů.]
  Journal of Organic Chemistry. Roč. 74, č. 8 (2009), s. 3090-3093 ISSN 0022-3263
  Grant CEP: GA ČR GA203/06/0738; GA MŠk(CZ) LC06070
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40720504
  Klíčová slova: helicenes * cycloisomerization * chiral
  Kód oboru RIV: CC - Organická chemie
  Impakt faktor: 4.219, rok: 2009

  The new approach provides nonphotochemical syntheses of helicenes based on the easy, convergent, and modular assembly of key biphenylyl-naphthalenes and their platinum-catalyzed double cycloisomerization. This sequence of reactions provides a synthetic route to helicenes in two steps from simply accessible building blocks. Furthermore, the method enables the introduction of substituents into the hexahelicene skeleton. The strategy developed is exemplified by the synthesis of 6,10-dimethylhexahelicene and 1-methoxy 6,10-dimethylhexahelicene.

  Nový nefotochemický přístup k syntéze helicenů, založený na konvergentním a modulárním sestavovaní klíčových bifenylyl-naftalenů. Jejich dvojnásobná cyklozimerace poskytuje 6,10-dimethylhexahelicen a 1-methoxy-6,10-dimethylhexahelicen.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0171495