Počet záznamů: 1  

Short monolithic columns for purification and fractionation of peptide samples

 1. 1. 0323561 - UIACH-O 2009 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
  Moravcová, Dana - Kahle, Vladislav - Řehulková, Helena - Chmelík, Jan - Řehulka, Pavel
  Short monolithic columns for purification and fractionation of peptide samples.
  [Krátké monolitické kolony pro čištění a frakcionaci vzorků peptidů pro MALDI-TOF/TOF hmotnostní spektrometrické analýzy v proteomice.]
  Journal of Chromatography A. Roč. 1216, č. 17 (2009), s. 3629-3636 ISSN 0021-9673
  Grant CEP: GA MŠk LC06023; GA MŠk 1M06030; GA ČR GA203/06/1179; GA AV ČR IAAX00310701
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40310501
  Klíčová slova: proteomics * monolithic capillary columns * sample pre-treatment
  Kód oboru RIV: CB - Analytická chemie, separace
  Impakt faktor: 4.101, rok: 2009

  This study records a novel application of methacrylate-based monolithic capillary columns for MALDI-TOF/TOF MS analyses in proteomics for pre-concentration and separation of peptides derived from protein digestion.

  Práce představuje novou aplikaci monolitických kapilárních kolon na bázi metakrylátů v proteomické analýze. Krátké monolitické kolony jsou využity na zakoncentrování a předseparaci peptidů pocházejících z digesce proteinů před MALDI-TOF/TOF MS analýzou.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0171480