Počet záznamů: 1  

Lithic Chipped Industry of the Bell Beaker Culture in Moravia and its East-central European Context

 1. 1. 0323554 - ARUB-Q 2009 RIV PL eng B - Monografie kniha jako celek
  Kopacz, J. - Přichystal, A. - Šebela, Lubomír
  Lithic Chipped Industry of the Bell Beaker Culture in Moravia and its East-central European Context.
  [Kamenná štípaná industrie kultury zvoncovitých pohárů na Moravě ve východní části střední Evropy.]
  Kraków: Polska Akademia Umiejętności: Brno: Archeologický ústav AV ČR, 2009. 364 s. ISBN 978-83-60183-99-1
  Grant CEP: GA AV ČR IAA8001202; GA AV ČR IAA800010705
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80010507
  Klíčová slova: Moravia * chipped stone industries * Bell Beaker culture * analysis
  Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie

  The book deals with the chipped lithic industries of the Moravian Bell Beaker culture (1100 artifacts from 142 localities). These objects were made from 28 kinds of stone raw materials (siliceous rocks dominate). The analysis suggests that people of the Bell Beaker culture, who came into Central Europe from the Pyrenean peninsula, brought with them only the production of arrowheads. In the new country the people of the Bell Beaker culture picked up and used the neolithic and eneolithic chipped stone artifacts. In the settlement area of Central Europe they enriched their production with new types of tools - segments and daggers.

  V monografii je zpracována kamenná štípaná industrie moravské větve kultury zvoncovitých pohárů. Byl shromážděn soubor čítající 1100 artefaktů ze 142 lokalit. K jejich výrobě bylo použito 28 druhů kamenné suroviny (dominují silicitové horniny). Na základě provedené analýzy je zřejmé, že nositelé KZP, jejichž pravlastí byl Pyrenejský poloostrov, si přinesli do střední Evropy v produkci kamenné štípané industrie jen silicitové šipky. V novém prostředí tvůrci KZP sbírali a druhotně využívali kamennou štípanou industrii neoliticko-eneolitického stáří (z tohoto důvodu záměrně vyhledávali polohy osídlené již dříve v pravěku). Ve středoevropském sídelním prostoru pak svoji produkci kamenné štípané industrie obohatili o nové typy (dosud neznámých) nástrojů ـ segmenty a dýky.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0171474