Počet záznamů: 1  

Modified aluminosilicates as low-cost sorbents of As(III) from anoxic groundwater

 1. 1. 0323551 - UACH-T 2009 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
  Doušová, B. - Fuitová, L. - Grygar, Tomáš - Machovič, Vladimír - Koloušek, D. - Herzogová, L. - Lhotka, M.
  Modified aluminosilicates as low-cost sorbents of As(III) from anoxic groundwater.
  [Modifkované alumosilikáty jako levné sorbenty As(III) z anoxických podzemních vod.]
  Journal of Hazardous Materials. Roč. 165, 1-3 (2009), s. 134-140 ISSN 0304-3894
  Grant ostatní:GA AV ČR(CZ) IAA401250701
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40320502; CEZ:AV0Z30460519
  Klíčová slova: arsenic * anoxic groundwater * decontamination
  Kód oboru RIV: CA - Anorganická chemie
  Impakt faktor: 4.144, rok: 2009

  Cheap and well accessible clay minerals were treated by simple method with Mn and Fe ions from aqueous solution. The products were tested to sorption of As(III) from solutions imitating real groundwaters.

  Snadno dostupné jílové minerály byly upraveny jednoduchou metodou ionty Mn a Fe a produkty byly charakterizovány metodami speciace v pevné fázi. Produkty byly testovány k sorpci As(III) z vodných roztoků napodobujících podzemní vody.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0171471