Počet záznamů: 1

Divergent flow isoelectric focusing: fast and efficient method for protein sample preparation for mass spectrometry

 1. 1.
  0323550 - UIACH-O 2009 RIV DE eng J - Článek v odborném periodiku
  Mazanec, Karel - Bobálová, Janette - Šlais, Karel
  Divergent flow isoelectric focusing: fast and efficient method for protein sample preparation for mass spectrometry.
  [Isoelektrická fokusace v divergentním toku: Rychlá a účinná metoda pro přípravu vzorků pro hmotnostní spektrometrii.]
  Analytical and Bioanalytical Chemistry. Roč. 393, 6-7 (2009), s. 1769-1778 ISSN 1618-2642
  Grant CEP: GA MŠk 1M0570; GA AV ČR IAAX00310701
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40310501
  Klíčová slova: Isoelectric focusing * proteins * MALDI-TOF/TOF MS
  Kód oboru RIV: CB - Analytická chemie, separace
  Impakt faktor: 3.480, rok: 2009

  Changes of beer-related proteins during malting and brewing were studied by MALDI-MS. Divergent flow isoelectric focusing was used as a separation and purification technique for sample preparing.

  Pomocí MALDI MS byly studovány změny proteinů významných pro vaření piva. Metoda isoelektrické fokusace v divergentním toku byla použita pro přípravu vzorků.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0171470