Počet záznamů: 1  

Molecular markers of adhesion, maturation and immune activation of human osteoblast-like MG 63 cells on nanocrystalline diamond films

 1. 1. 0323525 - FGU-C 2009 RIV CH eng J - Článek v odborném periodiku
  Grausová, Ľubica - Bačáková, Lucie - Kromka, Alexander - Vaněček, Milan - Rezek, Bohuslav - Lisá, Věra
  Molecular markers of adhesion, maturation and immune activation of human osteoblast-like MG 63 cells on nanocrystalline diamond films.
  [Molekulární markery odheze, maturace a imunitní aktivace lidských osteoblastů MG 63 na nanokrystalických diamantových filmech.]
  Diamond and Related Materials. Roč. 18, 2-3 (2009), s. 258-263 ISSN 0925-9635
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GA204/06/0225; GA ČR(CZ) GA101/06/0226; GA AV ČR(CZ) KAN400480701
  Grant ostatní:GA AV ČR(CZ) KAN400100652
  Program:KA
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50110509; CEZ:AV0Z10100521
  Klíčová slova: nanodiamond * differentiation * osteoblast
  Kód oboru RIV: EI - Biotechnologie a bionika
  Impakt faktor: 1.822, rok: 2009

  Nanocrystaline diamonds films supported adhesion, growth and differentiation of MG 63 cells. No immune activation was detected

  Nanokrystalické diamantové filmy podporovaly adhezi, růst a diferenciaci MG 63 buněk. Nebyla detegována zvýšená imunitní reakce
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0171451