Počet záznamů: 1

Raman scattering features of lead pyroantimonate compounds. Part I: XRD and Raman characterization of Pb2Sb2O7 doped with tin and zinc

 1. 1.
  0323510 - UACH-T 2009 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
  Rosi, F. - Manuali, V. - Miliani, C. - Brunetti, B.G. - Sgamellotti, A. - Grygar, Tomáš - Hradil, David
  Raman scattering features of lead pyroantimonate compounds. Part I: XRD and Raman characterization of Pb2Sb2O7 doped with tin and zinc.
  [Ramanův rozptyl olovnatých pyroantimoničnanů. Část I: Rtg difrakce a Ramanova charakterizace Pb2Sb2O7 dopovaných cínem a zinkem.]
  Journal of Raman Spectroscopy. Roč. 40, č. 1 (2009), s. 107-111 ISSN 0377-0486
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GA203/07/1324
  Grant ostatní:FIRB(IT) RBNE03SML9
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40320502
  Klíčová slova: XRD * Raman spectroscopy * cobic pyrochlores
  Kód oboru RIV: CA - Anorganická chemie
  Impakt faktor: 3.147, rok: 2009

  Pyrochlores Pb2S2O7 doped with Sn and Zn ions were prepared, their phase composition was characterized and their Raman spectra were examined to find ways to their identification in solid samples.

  Byly připraveny pyrochlory Pb2Sb2O7 dopované Sn a Zn ionty, provedena analýza jejich fázového složení a Ramanova spektroskopie s cílem zvládnout jejich analýzu v pevných vzorcích.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0171440