Počet záznamů: 1  

SOI optical microring resonator with poly(ethylene glycol) polymer brush for label-free biosensor applications

 1. 1. 0323474 - UMCH-V 2009 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
  De Vos, D. - Girones, J. - Popelka, Štěpán - Schacht, E. H. - Baets, R. - Bienstman, P.
  SOI optical microring resonator with poly(ethylene glycol) polymer brush for label-free biosensor applications.
  [SOI mikrokroužkový rezonátor pokrytý kartáčem poly(ethylen oxidu) pro biosenzorové aplikace neznačených analytů.]
  Biosensors and Bioelectronics. Roč. 24, č. 8 (2009), s. 2528-2533 ISSN 0956-5663
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40500505
  Klíčová slova: silicon-on-insulator * microring resonator * optical biosensor
  Kód oboru RIV: CD - Makromolekulární chemie
  Impakt faktor: 5.429, rok: 2009

  We report the chemical coating procedure, the chemical surface characterization and optical measurements for both specific and non-specific interactions. Two heterobifunctional polymer coatings were investigated, .alpha.-sulfanyl-.omega.-carboxy-poly(ethylene glycol) and monoprotected diamino-poly(ethylene glycol). The polymer coated sensor with covalently bound biotin receptor molecules showed very low response to Bovine Serum Albumin (BSA) up to 1 mg/ml in contrast to a high response to avidin with much lower concentrations (2, 10, 87.5 and 175 .mu.g/ml). This makes the optical biosensor chip suitable to be integrated in a microflow system for commercial label-free biosensors and for lab-on-a-chip applications.

  Tato práce prezentuje chemickou povrchovou modifickaci optického senzoru, a optické měření specifických a nespecifických interakcí s proteiny. Byly vyzkoušeny dvě povrchové modifikace s využitím heterobifunkčních poly(ethylen glykolů), .alpha.-sulfanyl-.omega.-karboxy-poly(ethylen glykolu) a monochráněného diamino-poly(ethylen glykolu). Senzor pokrytý polymerní vrstvou a s kovalentě imobilizovaným biotinem vykazoval nízkou odezvu při kontaktu s roztokem hovězího sérového albuminu do koncentrace 1 mg/ml, na rozdíl od vysoké odezvy na roztok avidinu o mnohem nižší koncentraci (2, 10, 87.5 a 175 .mu.g/ml). Tento optický biosenzor je proto vhodný pro detekci v mikrofluidních systémech komerčních biosenzorů a lab-on-a-chip aplikací.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0171419