Počet záznamů: 1  

Hydroacoustic estimates of fish stocks in temperate reservoirs: day or night surveys?

 1. 1. 0323463 - BC-A 2009 RIV FR eng J - Článek v odborném periodiku
  Draštík, Vladislav - Kubečka, Jan - Čech, Martin - Frouzová, Jaroslava - Říha, Milan - Jůza, Tomáš - Tušer, Michal - Jarolím, Oldřich - Prchalová, Marie - Peterka, Jiří - Vašek, Mojmír - Kratochvíl, Michal - Matěna, Josef - Mrkvička, Tomáš
  Hydroacoustic estimates of fish stocks in temperate reservoirs: day or night surveys?.
  [Hydroakustické odhady rybích obsádek v nádržích mírného pásu: denní nebo noční průzkumy?.]
  Aquatic Living Resources. Roč. 22, č. 1 (2009), s. 69-77 ISSN 0990-7440
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GA206/06/1371; GA ČR(CZ) GA206/07/1392; GA AV ČR(CZ) 1QS600170504
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z60170517
  Klíčová slova: hydroacoustics * fish biomass * diel migration * man-made lake
  Kód oboru RIV: EH - Ekologie - společenstva
  Impakt faktor: 1.227, rok: 2009

  Day and night acoustic surveys were used to compare fish stock estimates at eight European reservoirs and one flooded mining pit. During both photoperiods of summer, higher fish biomass was observed in the uppermost 4 m of the water column by horizontal beaming than in deeper water by vertical beaming. Comparisons of volume backscattering coefficient (sv), fish biomass (kg ha-1), abundance (ind. ha-1) and average fish weight (g) did not show a common pattern among the reservoirs but were found to vary significantly across photoperiods. We advise performing both day and night transects on a given water body before deciding when to conduct the full survey. For a complete fish assessment it is very desirable to combine acoustic mobile surveys with active sampling gear.

  Výsledky denních a nočních akustických průzkumů byly použity pro srovnání rybích odhadů z osmi evropských nádrží a jednoho zatopeného dolu po hnědém uhlí. Vyšší rybí biomasa byla pozorována v horních 4 m vodního sloupce během obou denních period v létě. Srovnání objemového odrazového koeficientu (sv), rybí biomasy (kg ha-1), početnosti (ind. ha-1) a průměrné váhy neukázalo společný trend mezi nádržemi ale významně kolísaly během dne a noci. Doporučujeme provést jak denní tak noční průzkum před rozhodnutím kdy provést hlavní průzkum. Pro kompletní odhad rybí obsádky je vhodné kombinovat akustický průzkum s aktivními lovebními prostředky.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0171413