Počet záznamů: 1

Development of the light sensitivity of the clock genes Period1 and Period2, and immediate-early gene c-fos within the rat suprachiasmatic nucleus

 1. 1.
  0323450 - FGU-C 2009 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
  Matějů, Kristýna - Bendová, Zdena - El-Hennamy, Rehab - Sládek, Martin - Sosniyenko, Serhiy - Sumová, Alena
  Development of the light sensitivity of the clock genes Period1 and Period2, and immediate-early gene c-fos within the rat suprachiasmatic nucleus.
  [Vývoj citlivosti ke světlu hodinových genů Period1 a Period2 a časného raného genu c-fos v suprachiasmatických jádrech laboratorního potkana.]
  European Journal of Neuroscience. Roč. 29, č. 3 (2009), s. 490-501 ISSN 0953-816X
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GA309/08/0503; GA MŠk(CZ) LC554
  Grant ostatní:GA ČR(CZ) GD309/08/H079; EC(XE) LSH-2004-115-4-018741
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50110509
  Klíčová slova: circadian clock * ontogenesis * photic entrainment
  Kód oboru RIV: FH - Neurologie, neurochirurgie, neurovědy
  Impakt faktor: 3.418, rok: 2009

  Expression of Per1 and c-fos was light responsive from the first postnatal day (P1), and the responses began to be gated by the circadian clock at P3 and P10, respectively. Expression of Per2 was only slightly light responsive at P3, and the response was not fully gated until P5. These data demonstrate that the light sensitivity of the circadian clock develops gradually during postnatal ontogenesis before the circadian clock starts to control the response. The photoinduction of the clock gene Per2 develops later than that of Per1

  Exprese genů Per1 a c-fos byla indukována světlem od prvního dne po narození (P1) a tato odpověď na světlo začala být kontrolována cirkadiánními hodinami v P3, resp. P10. Exprese Per2 odpovídala na světlo pouze mírně v P3 a tato odpověď nebyla plně řízena hodinami až do P5. Výsledky ukazují, že citlivost cirkadiánních hodin ke světlu se postupně vyvíjí během ontogeneze, a to ještě dřívě než hodiny začnou samy toto odpověď kontrolovat. Fotoindukce Per2 se vyvíjí později než fotoindukce Per1
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0171405