Počet záznamů: 1

Internal structural characterization of triblock copolymer micelles with looped corona chains

 1. 1.
  0323415 - UMCH-V 2009 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Giacomelli, F. C. - Riegel, I. C. - Petzhold, C. L. - Silveira, N. - Štěpánek, Petr
  Internal structural characterization of triblock copolymer micelles with looped corona chains.
  [Charakterizace vnitřní struktury micel trojblokových kopolymerů se zpět ohnutými řetězci v koroně.]
  Langmuir. Roč. 25, č. 6 (2009), s. 3487-3493 ISSN 0743-7463
  Grant CEP: GA ČR GA202/09/2078
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40500505
  Klíčová slova: block copolymers * micelles * angle neutron-scattering
  Kód oboru RIV: BO - Biofyzika
  Impakt faktor: 3.898, rok: 2009

  Small-angle-X-ray-scattering measurements were employed to study the self-assembly behavior of a new series of triblock copolymers bearing poly[5-(N,N-diethylamino isoprene)] short outer blocks and polystyrene as the major middle block. We focus on the copolymer’s ability in the nonquaternized version to undergo self-aggregation in dimethylformamide, a selective solvent for the polystyrene middle block.

  Měření maloúhlového rozptylu X-paprsků byla použita ke studiu samoorganizace nové série triblokových kopolymerů s krátkými poly[5-(N,N-diethylamino isoprenovými)] vnějšími bloky a polystyrénem jako hlavním středním blokem. Soustředili jsme se na schopnost nekvartenizovaných kopolymerů samovolné agregace v dimethylformamidu, selektivním rozpouštědle polystyrénu, tj. střední blok.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0005162