Počet záznamů: 1  

Phase structure and tensile creep of recycled poly(ethylene terephthalate)/short glass fibers/impact modifier ternary composites

 1. 1. 0323403 - UMCH-V 2009 RIV HU eng J - Článek v odborném periodiku
  Pegoretti, A. - Kolařík, Jan - Šlouf, Miroslav
  Phase structure and tensile creep of recycled poly(ethylene terephthalate)/short glass fibers/impact modifier ternary composites.
  [Fázová struktura a tahový creep ternárních kompozitů recyklovaný poly(ethylen tereftalát)/ krátká skleněná vlákna/modifikátor houževnatosti.]
  EXPRESS POLYMER LETTERS. Roč. 4, č. 3 (2009), s. 235-244 ISSN 1788-618X
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40500505
  Klíčová slova: polymer composites * poly(ethylene terephthalate) * recycling
  Kód oboru RIV: CD - Makromolekulární chemie
  Impakt faktor: 1.452, rok: 2009

  Binary and ternary composites of recycled poly(ethylene terephtalate) (rPET), short glass fibres (SGF) and/or impact modifier (IM) were prepared by melt compounding and injection moulding. SEM images of rPET/IM fracture surfaces indicated that IM particles of about 1–2 μm in diameter were uniformly distributed in the rPET matrix, but with a poor adhesion level. Microphotographs of rPET/SGF composites evidenced brittle fracture proceeding through the matrix and strong adhesion between components. In ternary composites SGF were evenly distributed, while IM particles were no longer detectable.

  Binární a ternární kompozity recyklovaný poly(ethylen tereftalát) (rPET), krátká skleněná vlákna (SGF) a modifikátor houževnatosti (IM) byly připraveny pomocí mísení v tavenině a injekčního vstřikování. Snímky lomových ploch pořízené elektronovým mikroskopem (SEM) ukázaly, že částice IM o průměru 1 – 2 μm byly rovnoměrně rozmístěny v matrici rPET, avšak jejich adheze k matrici byla nedostatečná. Mikrofotografie kompozitů rPET/SFG prokázaly křehký lom procházející matricí a silnou adhezi mezi složkami. V ternárních kompozitech byla SGF rovnoměrně distribuována v matrici, avšak částice IM se nepodařilo zachytit.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0171377