Počet záznamů: 1  

The MIQE Guidelines: Minimum Information for Publication of Quantitative Real-Time PCR Experiments

 1. 1. 0323396 - BTO-N 2009 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Bustin, S.A. - Benes, V. - Garson, J.A. - Hellemans, J. - Huggett, J. - Kubista, Mikael - Mueller, R. - Nolan, T. - Pfaffl, M.V. - Shipley, G.L. - Vandesompele, J. - Wittver, C.T.
  The MIQE Guidelines: Minimum Information for Publication of Quantitative Real-Time PCR Experiments.
  [MIQE: Minimum informací pro publikování experimentů s použitím kvantitativního real time PCR.]
  Clinical Chemistry. Roč. 55, č. 4 (2009), s. 611-622 ISSN 0009-9147
  Grant CEP: GA AV ČR IAA500520809
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50520701
  Klíčová slova: qPCR * MIQE * publication of experiments data
  Kód oboru RIV: EB - Genetika a molekulární biologie
  Impakt faktor: 6.263, rok: 2009

  Currently, a lack of consensus exists on how best to perform and interpret quantitative realtime PCR (qPCR) experiments. The problem is by a lack of sufficient experimental detail in many publications.The Minimum Information for Publication of Quantitative Real-Time PCR Experiments (MIQE) guidelines target the reliability of results to help ensure the integrity of the scientific literature, promote consistency between laboratories, and increase experimental transparency. MIQE is a set of guidelines that describe the minimum information necessary for evaluating qPCR experiments. Included is a checklist to accompany the initial submission of a manuscript to the publisher. By providing all relevant experimental conditions and assay characteristics, reviewers can assess the validity of the protocols used. Full disclosure of all reagents, sequences, and analysis methods is necessary to enable other investigators to reproduce results

  Tato publikace si dává za úkol sjednotit přístupy k publikaci výsledků qPCR. Problém je, že v mnoha publikací chybí experimentální detaily, což snižuje čtenářovu schopnost kriticky vyhodnotit kvalitu výsledků nebo opakovat experiment. Tato publikace (MIQE) chce ukázat jak zvýšit spolehlivosst výsledků, což pomůže zajistit celistovost vědecké literatury, konsistenci mezi laboratořemi a zvýšit experimentální průhlednoust. MIQe je průvodce, popisující minumum informací nutných pro vyhodnocení qPCR experimentů. Zahrnuje kontrolní list pro kontrolu rukopisu pro vydavatele. Po provedení všech relevantních experimentálních podmínek a charaktetirazaci jednotlivých reakčních směsí může být zkontrolována platnost protokolu. Tyto údaje mohou být publikovány pouze online
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0171371