Počet záznamů: 1  

Li Conductivity of Nanocrystalline Li4Ti5O12 Prepared by a Sol-Gel Method and High-Energy Ball Milling

 1. 1. 0323376 - UFCH-W 2009 RIV CH eng J - Článek v odborném periodiku
  Iwaniak, W. - Fritsche, J. - Zukalová, Markéta - Winter, R. - Wilkening, M. - Heitjans, P.
  Li Conductivity of Nanocrystalline Li4Ti5O12 Prepared by a Sol-Gel Method and High-Energy Ball Milling.
  [Li – iontová vodivost nanokrystalického Li4Ti5O12 připraveného metodou sol-gel a metodou dispergace v kulovém mlýnku s velkou energií mletí.]
  Defect and Diffusion Forum. 289-292, - (2009), s. 565-570 ISSN 1012-0386
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40400503
  Klíčová slova: battery materials * lithium titanate * impendance spectroscopy * structural disorder
  Kód oboru RIV: CG - Elektrochemie

  Abstract. Spinel-type structured Li4+xTi5O12 (0 <= 6 x 6 >= 3) is actually one of the most promising anode materials for Li ion batteries. In its nanostructured form it is already used in some commercially available Li ion batteries. As was recently shown by our group (Wilkening et al., Phys. Chem. Chem. Phys. 9 (2007) 1239), Li diffusivity in microcrystalline Li4+xTi5O12 with x = 0 is rather slow. In the present contribution the Li conductivity in nanocrystalline samples of the electronic insulator Li4Ti5O12 prepared by different routes is investigated using impedance spectroscopy. The mean crystallite size of the samples is about 20 nm. The ionic conductivity of nanocrystalline Li4Ti5O12 obtained by mechanical treatment is higher by about two orders of magnitude compared to that found for a material which was prepared following a sol-gel method.

  V publikaci je srovnávána Li – iontová vodivost různě připravených vzorků nanokrystalického spinelu Li4Ti5O12, zjištěná metodou impedanční spektroskopie. Iontová vodivost nanokrystalického spinelu připraveného dispergací v kulovém mlýnku je o dva řády vyšší než tatáž vodivost u materiálu, který byl připraven sol-gel syntézou. Tento rozdíl je připisován vyšší hustotě defektů, které vznikají ve vzorku vlivem mechanického rozbíjení částic.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0171356