Počet záznamů: 1  

Monoclonal antibodies to human seminal plasma proteins

 1. 1. 0323325 - BTO-N 2009 RIV ES eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Čapková, Jana - Margaryan, Hasmik - Elzeinová, Fatima - Koubek, Pavel - Pěknicová, Jana
  Monoclonal antibodies to human seminal plasma proteins.
  [Monoklonální protilátky proti proteinům lidské semenné plasmy.]
  Journal of Andrology - 9th International Congress of Andrology. Barcelona: The American Society, 2009 - (Wang, C.; Cortada, J.), s. 1-155 ISSN 0196-3635.
  [9th International Congress of Andrology. Barcelona (ES), 07.03.2009-01.03.2009]
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50520701
  Klíčová slova: monoclonal antibody * human seminal plasma * MALDI
  Kód oboru RIV: DN - Vliv životního prostředí na zdraví

  Seven monoclonal antibodies – Hs-3, Hs-9, Hs-16, Hs-23, Hs-31, Hs-32, Hs-37 – to human seminal plasma proteins were established. These antibodies recognized apolipoprotein J (clusterin), semenogelin I, secretory actin-binding protein (SABP) and enolase I. Using the Hs-16 antibody increased expression of SABP was revealed in men with pathological spermiograms suggesting an association with fertility failure.

  Ustavili jsme 7 hybridomů, které produkují monoklonální protilátky reagující s proteiny lidské semenné plasmy. Tyto protilátky rozpoznávají apolipoprotein J, semenogelin I, sekreční aktin vázající protein a enolázu I. Vyšetření spermií s protilátkou proti apolipoproteinu J odhalilo zvýšenou expresi tohoto proteinu u patologických spermií.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0171319