Počet záznamů: 1  

Anthracene- and thiophene-containing MEH-PPE-PPVs: Synthesis and study of the effect of the aromatic ring position on the photophysical and electrochemical properties

 1. 1. 0323313 - UMCH-V 2009 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Wild, A. - Egbe, D.A.M. - Birckner, E. - Cimrová, Věra - Baumann, R. - Grummt, U.W. - Schubert, U.S.
  Anthracene- and thiophene-containing MEH-PPE-PPVs: Synthesis and study of the effect of the aromatic ring position on the photophysical and electrochemical properties.
  [MEH-PPE-PPV kopolymery s antracenem a thiofenem: Syntéza a stadium vlivu polohy aromatického kruhu na fotofyzikální a elektrochemické vlastnosti.]
  Journal of Polymer Science. Part A - Polymer Chemistry. Roč. 47, č. 9 (2009), s. 2243-2261 ISSN 0887-624X
  Grant CEP: GA MŠk(CZ) 1M06031
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40500505
  Klíčová slova: bandgap * conjugated polymers * electrochemistry
  Kód oboru RIV: BM - Fyzika pevných látek a magnetismus
  Impakt faktor: 3.971, rok: 2009

  Thermostable, soluble and film-forming thiophene-(P1, P2, and P3) and anthracene- (P4 and P5) containing PPE-PPV copolymers were synthetized and characterized. They exhibit high molar masses with polydispersity indices below 2.5. The position of the thiophene in the polymeric backbone has insignificant influence on the spectroscopic properties of the polymers. In contrast, the anthracene-containing polymers reveal position dependent optical properties.

  Byly syntetizovány a charakterizovány teplotně stabilní, rozpustné a filmotvorné PPE-PPV kopolymery s thiofenem (P1, P2, a P3) a antracenem (P4 a P5) s vysokými molekulovými hmotnostmi a polydisperzitami nižšími než 2.5. U polymerů s antracenem bylo zjištěno, že optické elektrochemické vlastnosti závisí na poloze antracenu v hlavním řetězci, zatímco u polymerů s thiofenem poloha thiofenu významně neovlivňuje jejich spektroskopické vlastnosti.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0005160