Počet záznamů: 1  

Enhanced lifetime of atmospheric circulation types over Europe: fact or fiction?

 1. 1. 0323311 - UFA-U 2009 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Cahynová, Monika - Huth, Radan
  Enhanced lifetime of atmospheric circulation types over Europe: fact or fiction?.
  [Nárůst doby trvání cirkulačních typů nad Evropou: fakt nebo fikce?.]
  Tellus Series A-Dynamic Meteorology and Oceanography. Roč. 61, č. 3 (2009), s. 407-416 ISSN 0280-6495
  Grant CEP: GA MŠk OC 115; GA AV ČR IAA300420506
  Grant ostatní:COST(XE) 733
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30420517
  Klíčová slova: atmospheric circulation * classification * circulation types * persistence * synoptic climatology
  Kód oboru RIV: DG - Vědy o atmosféře, meteorologie
  Impakt faktor: 2.214, rok: 2009
  http://www3.interscience.wiley.com/cgi-bin/fulltext/121645997/PDFSTART

  We analyze the lifetimes (persistence) of circulation types using 23 classifications (of which 18 are objective and 5 subjective) in the period 1957–2002 over Europe and its sub-regions. Significant seasonal trends in the lifetime (both positive and negative) are fairly scarce, and are present in all seasons in the manual catalogues only. In the subjective Hess-Brezowsky catalogue, there is an abrupt shift towards higher persistence in 1986, whereas in the Hungarian manual catalogue a smaller but significant negative shift took place in the same year. These statistical inconsistencies probably result from inhomogeneities in the subjective catalogues.

  Článek studuje dobu trvání (perzistenci) cirkulačních typů v 23 klasifikacích, z nichž 18 je objektivních a 5 subjektivních, v období 1957–202 v Evropě a vybraných evropských regionech. Významné sezónní trendy perzistence (pozitivní i negativní) jsou poměrně vzácné a vyskytují se ve všech sezónách pouze u subjektivních katalogů. V německém subjektivním katalogu (podle Hesse a Brezowského) došlo k náhlému nárůstu perzistence v roce 1986, zatímco v maďarském subjektivním katalogu pozorujeme ve stejném roce menší (avšak statisticky významné) zkrácení doby trvání. Tyto změny jsou patrně způsobeny nehomogenitou subjektivních katalogů.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0171311