Počet záznamů: 1

Molecular dynamics suggest multifunctionality of an adenine imino group in acid-base catalysis of the hairpin ribozyme

 1. 1.
  0323266 - BFU-R 2009 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Ditzler, M.A. - Šponer, Jiří - Walter, N.G.
  Molecular dynamics suggest multifunctionality of an adenine imino group in acid-base catalysis of the hairpin ribozyme.
  [Molekulová dynamika ukazuje na multifunkčnost imino skupiny adeninu v katalýze kyselé báze hairpin ribozymu.]
  R N A. Roč. 15, č. 4 (2009), s. 560-575 ISSN 1355-8382
  Grant CEP: GA AV ČR(CZ) IAA400040802
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50040507; CEZ:AV0Z50040702
  Klíčová slova: molecular dynamics * ribozyme * catalytic mechanism
  Kód oboru RIV: BO - Biofyzika
  Impakt faktor: 5.198, rok: 2009

  Molecular dynamics study of the catalytic mechanism of hairpin ribozyme. The calculations were supplemented by electrophoretic mobility shift essay. Main attention of this study was paid to A38 base and hydration of the catalytic site as well.

  Molekulově dynamická studie katalytického mechanismu hairpin ribozymu. Ve výpočtu byly doplněny elektroforetickými měřeními. Hlavní pozornost této studie byla věnována bázi A38 a také hydrataci v oblasti katalytického místa.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0171274