Počet záznamů: 1  

Detection of abasic sites in DNA by electrochemical, immunoelectrochemical and acoustic methods using OsO4, 2,2,-bipyridine as a probe for unpaired thymine residues

 1. 1. 0323265 - BFU-R 2009 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Bartošík, Martin - Gajdoš, V. - Kostečka, Pavel - Fojta, Miroslav - Paleček, Emil - Volkov, E. - Oretskaya, T. - Hianik, T.
  Detection of abasic sites in DNA by electrochemical, immunoelectrochemical and acoustic methods using OsO4, 2,2,-bipyridine as a probe for unpaired thymine residues.
  [Detekce abázických míst v DNA pomocí elektrochemických, imunoelektrochemických a akustických metod za použití OsO4, 2,2,-bipyridinu jako sondy pro nespárované tyminové zbytky.]
  Electroanalysis. Roč. 21, 3-5 (2009), s. 295-302 ISSN 1040-0397
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GA203/07/1195; GA ČR(CZ) GP203/08/P598; GA AV ČR(CZ) KAN400310651; GA MŠk(CZ) LC06035
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50040507; CEZ:AV0Z50040702
  Klíčová slova: DNA damage * magnetic beads * osmium-modified target DNA
  Kód oboru RIV: BO - Biofyzika
  Impakt faktor: 2.630, rok: 2009

  Electrochemical, immunoelectrochemical and acoustic methods were applied in detection of DNA damage, in our case modeled by presence of abasic sites in short oligodeoxynucleotides of known sequence. Using complex of osmium tetroxide-2,2-bipyridine (Os,bipy) that selectively binds to unpaired thymine residues in the damaged DNA, detection of single abasic site was possible.

  Elektrochemické, imunoelektrochemické a akustické metody byly aplikovány při detekci poškození DNA, v našem případě modelováno přítomností abázických míst v krátkých oligodeoxyribonukleotidech o známé sekvenci. Za použití komplexu osmia osmičelého-2,2-bipyridinu (Os,bipy), který se selektivně váže na tyminové zbytky v poškozené DNA, bylo možné detekovat už i jedinou chybějící bází.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0171273