Počet záznamů: 1  

NMR investigation of phase transition in aqueous polymer solutions and gels

 1. 1. 0323212 - UMCH-V 2009 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
  Spěváček, Jiří
  NMR investigation of phase transition in aqueous polymer solutions and gels.
  [NMR studie fázového přechodu ve vodných polymerních roztocích a gelech.]
  Current Opinion in Colloid & Interface Science. Roč. 14, č. 3 (2009), s. 184-191 ISSN 1359-0294
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40500505
  Klíčová slova: phase transition * aqueous polymer solution * hydrogel
  Kód oboru RIV: CD - Makromolekulární chemie
  Impakt faktor: 5.488, rok: 2009

  The use of NMR spectroscopy in investigations of phase transitions in aqueous polymer solutions and gels is reviewed. Results on this subject as obtained mostly for thermoresponsive polymers (e.g., poly(N-isopropylacrylamide) and its copolymers, poly(N-isopropylmethacrylamide) and its copolymers, poly(vinyl methyl ether)) from temperature dependences of 1H and 13C NMR spectra, spin–lattice and spin–spin relaxation times, diffusion coefficients and NMR images are discussed.

  Práce shrnuje užití NMR spektroskopie při studiu fázových přechodů ve vodných polymerních roztocích a gelech. Jsou diskutovány výsledky na toto téma získané především pro termoresponzivní polymery (např. polyisopropylakrylamid a jeho kopolymery, polyisopropylmethakrylamid a jeho kopolymery, polyvinylmethylether) z teplotních závislostí 1H a 13C NMR spekter, spin-mřížkových a spin-spinových relaxačních dob, difuzních koeficientů a NMR zobrazování.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0171244