Počet záznamů: 1  

Commission 7: Celestial Mechanics and Dynamical Astronomy. Triennial Report 2006-2009

 1. 1. 0323178 - ASU-R 2009 RIV GB eng M - Část monografie knihy
  Burns, J.A. - Kneževic, Z. - Milani, A. - Vokrouhlický, D. - Athanassoula, E. - Beaugé, C. - Erdi, B. - Lemaitre, A. - Maciejewski, A. - Malhotra, R. - Morbidelli, A. - Peale, S.J. - Šidlichovský, Miloš - Zhou, J.-L.
  Commission 7: Celestial Mechanics and Dynamical Astronomy. Triennial Report 2006-2009.
  [Komise 7: Nebeská mechanika a dynamická astronomie. Tříletá zpráva 2006-2009.]
  Reports on Astronomy 2006-2009. IAU Transactions. Cambridge: Cambridge University Press, 2009 - (van der Hucht, K.), s. 12-22. Proceedings of the IAU, IAU Transactions, 27A. ISBN 978-0-521-85605-8
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10030501
  Klíčová slova: celestial mechanics * resonances * exoplanets
  Kód oboru RIV: BN - Astronomie a nebeská mechanika, astrofyzika

  Report on progress of celestial mechanics in last three years is presented. Important section is devoted to architectures of extrasolar planetary systems, possible role of resonances and secular evolution. Last section deals with binary asteroids, their formation and dynamical evolution.

  Je prezentován přehled pokroků nebeské mechaniky v posledních třech letech. Důležitý oddíl práce je věnován architektuře exoplanetárních systémů, možné roli rezonancí a sekulárnímu vývoji. Poslední oddíl se zabývá binárními asteroidami, jejich vznikem a dynamickým vývojem.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0171221