Počet záznamů: 1  

Analysis of nrDNA polymorphism in closely related diploid sexual, tetraploid sexual and polyploid agamospermous species

 1. 1. 0323148 - BU-J 2009 RIV AT eng J - Článek v odborném periodiku
  Záveská Drábková, Lenka - Kirschner, Jan - Štěpánek, Jan - Záveský, L. - Vlček, Čestmír
  Analysis of nrDNA polymorphism in closely related diploid sexual, tetraploid sexual and polyploid agamospermous species.
  [Analýza nrDNA polymorfismu u blízce příbuzných diploidních sexuálních, tetraploiních sexuálních a polyploidních agamospermických druhů.]
  Plant Systematics and Evolution. Roč. 278, 1-2 (2009), 85, app.1-11 ISSN 0378-2697
  Grant CEP: GA ČR GA206/02/0346; GA ČR GA206/05/0970; GA MŠk 1M0520
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z60050516; CEZ:AV0Z50520514
  Klíčová slova: Taraxacum * ITS1-5.8S-ITS2 * reticulate evolution
  Kód oboru RIV: EF - Botanika
  Impakt faktor: 1.410, rok: 2009

  Nuclear sequences of ITS1-5.8S-ITS2 region of rDNA may be an important source of phylogenetically informative data provided that nrDNA is cloned and the character of sequence variation of clones is properly analysed. nrDNA of selected Taraxacum sections was studied to show sequence variation differences among diploid sexual, tetraploid sexual and polyploidy agamospermous species. We examined nucleotide characteristics, substitution pattern, secondary structure, and the phylogenetic utility of ITS1-5.8S-ITS2 from 301 clones of 32 species representing 11 sections. The most divergent sequences of ITS1 and 2 differed by 17.1 % and in 5.8S only by 3.7 %. The ITS1-5.8S-ITS2 characteristics, integrity and also stability of secondary structures confirmed that pseudogenes are not responsible for the above variation. The within-individual polymorphism of clones implies that the concerted evolution of ITS cistron of agamospermous polyploid Taraxacum is remarkably suppressed.

  Nukleární sekvence ITS1-5.8S-ITS2 mohou být důležitým zdrojem fylogeneticky informativních dat pod podmínkou, že nrDNA je klonována a sekvenční variabilita klonů důkladně analyzována. Byla studována nukleární DNA vybraných sekcí rodu Taraxacum, která ukázala sekvenční variabilitu mezi diploidními sexuálními druhy, tetraploidními sexuálními druhy a polyploidními agamospermickými druhy. Detailně byly analyzovány nukleotidové charakteristiky, substituce, sekundární struktury a fylogenetická použitelnost ITS1-5.8S-ITS2 z 301 klonů 32 druhů představujících 11 sekcí. ITS1-5.8S-ITS2 charakteristiky, interita a stabilita sekundárních struktur potvrdila, že zjištěnou variabilitu není možno vysvětlit přitomností pseudogenů. Intraindividuální polymorfismus jednotlivých klonů naznačuje, že spojená evoluce cistronu ITS u agamospermických polyploidních pampelišek je pozoruhodně potlačená.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0171200