Počet záznamů: 1

DNA variation within Juncaceae: Comparison of impact of organelle regions on phylogeny

 1. 1.
  0323134 - BU-J 2009 RIV AT eng J - Článek v odborném periodiku
  Záveská Drábková, Lenka - Vlček, Čestmír
  DNA variation within Juncaceae: Comparison of impact of organelle regions on phylogeny.
  [DNA variabilita v čeledi Juncaceae: srovnání vlivu organel na fylogenezi čeledi.]
  Plant Systematics and Evolution. Roč. 278, č. 3 (2009), s. 169-186 ISSN 0378-2697
  Grant CEP: GA ČR GP206/07/P147; GA MŠk(CZ) 1M0520
  Grant ostatní:EU(XE) SYNTHESYS DK-TAF 1295; EU(XE) SYNTHESYS GB-TAF 2052
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z60050516; CEZ:AV0Z50520514
  Klíčová slova: molecular phylogeny * Juncaceae * mtDNA
  Kód oboru RIV: EF - Botanika
  Impakt faktor: 1.410, rok: 2009

  A phylogenetic analysis of the Juncaceae was conducted to assess relationships within the genera Juncus, Luzula and five other small South American genera (Distichia, Marsippospermum, Oxychloe, Patosia and Rostkovia). We examined parallel datasets from organelles (mtDNA: atp1 gene, cpDNA: trnL intron, trnL-F intergenic spacer, rbcL gene) with respect to qualities relevant to the phylogenetic analysis of the Juncaceae. The main aim of our work was to produce a robust phylogeny of the Juncaceae validated by data from both organelles. Our data confirm the monophyly of the genus Luzula, but do not provide support for monophyly of the genus Juncus. The majority of taxa clustered within two subgenera, Agathryon and Juncus, morphologically supported by the presence or absence of bracteoles and cymose or racemose inflorescences respectively.

  Pro posouzení vztahů mezi rody Juncus, Luzula a pěti malými jihoamerickými rody (Distichia, Marsippospermum, Oxychloe, Patosia a Rostkovia) byla provedena fylogenetická analýza čeledi Juncaceae na základě datových souborů organelové DNA (mtDNA: atp1 gen, cpDNA: trnL intron, trnL-F intergenový spacer, rbcL gen). Hlavním cílem práce bylo odhalení dostatečně robustní fylogeneze čeledi na základě obou organel. Naše analýzy potvrdily monofylii rodu Luzula, nikoli však rodu Juncus. Většina druhů bylo tradičně rozděleno do dvou hlavních větví korespondujících s morfologickými podrody Agathryon a Juncus avšak s řadou v článku diskutovaných vyjímek.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0171190