Počet záznamů: 1  

Glucans from fruit bodies of cultivated mushrooms Pleurotus ostreatus and Pleurotus eryngii: Structure and potential prebiotic activity

 1. 1. 0323117 - UMCH-V 2009 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
  Synytsya, Andriy. - Míčková, K. - Synytsya, A. - Jablonský, I. - Spěváček, Jiří - Erban, V. - Kováříková, E. - Čopíková, J.
  Glucans from fruit bodies of cultivated mushrooms Pleurotus ostreatus and Pleurotus eryngii: Structure and potential prebiotic activity.
  [Glukany z plodnic pěstěných hub Pleurotus ostreatus a Pleurotus eryngii: Struktura a potenciální prebiotická aktivita.]
  Carbohydrate Polymers. Roč. 76, č. 4 (2009), s. 548-556 ISSN 0144-8617
  Grant CEP: GA ČR GA525/05/0273
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40500505
  Klíčová slova: glucans * oyster mushroom Pleurotus * isolation
  Kód oboru RIV: CD - Makromolekulární chemie
  Impakt faktor: 3.167, rok: 2009

  Specific glucans were isolated from stems of Pleurotus ostreatus and Pleurotus eryngii by subsequent boiling water and alkali extraction. Obtained water soluble (L1), alkali soluble (L2) and insoluble (S) fractions were characterised by various analytical methods. Spectroscopic analysis detected glucans in all the fractions: branched 1,3-1,6-β-d-glucan predominated in L1 and S, while linear 1,3-α-d-glucan in L2. Fractions L1 also contained marked amount of proteins; protein content in L2 was insignificant. Small amount of chitin was found in S as a component of chitin–glucan complex. Potential prebiotic activity of extracts L1 and L2 was testing using nine probiotic strains of Lactobacillus, Bifidobacterium and Enterococcus.

  Specifické glukany byly izolovány z třeňů Pleurotus ostreatus a Pleurotus eryngii po sobě následující extrakcí vroucí vodou a hydroxydem. Získané ve vodě rozpustné (L1), v hydroxydu rozpustné (L2) a nerozpustné (S) podíly byly charakterizovány různými analytickými metodami. Spektroskopická analýza detegovala glukany ve všech podílech: Větvený 1,3-1,6-β-d-glucan převažoval v L1 a S, zatímco lineární 1,3-α-d-glucan převažoval v L2. Podíly L1 též obsahovaly výrazné množstrví bílkovin; obsah bílkovin v L2 byl zanedbatelný. V S bylo zjištěno malé množství chitinu jakožto složky chitin-glukanového komplexu. Potenciální prebiotická aktivita extraktů L1 a L2 byla testována užitím devíti probiotických kmenů Lactobacillus, Bifidobacterium a Enterococcus.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0171176