Počet záznamů: 1  

The contribution to IHY from the COST296 Action MIERS: Mitigation of Ionospheric Effects on Radio Systems

 1. 1. 0323114 - UFA-U 2009 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
  Franceschi de, G. - Alfonsi, L. - Altadill, D. - Pal, B. - Bourdillon, A. - Burešová, Dalia - Cander, Lj. R. - Morena de la, B. A. - Economou, L. - Herraiz, M. - Kauristie, K. - Laštovička, Jan - Pau, S. - Rodriguez, G. - Stamper, R. - Stanislawska, I.
  The contribution to IHY from the COST296 Action MIERS: Mitigation of Ionospheric Effects on Radio Systems.
  [Příspěvek projektu EU COST 296 MIERS: Zmírnění ionosférických efektů na rádiové systémy k Mezinárodnímu Heliosférickému roku.]
  Earth, Moon, and Planets. Roč. 104, 1-4 (2009), s. 63-67 ISSN 0167-9295.
  [European General Assembly on International Heliophysics Year /2./. Turin, 18.06.2007-22.06.2007]
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30420517
  Klíčová slova: E/PO * Space weather
  Kód oboru RIV: DG - Vědy o atmosféře, meteorologie
  Impakt faktor: 0.655, rok: 2009

  The objective of the COST296 Action MIERS (Mitigation of Ionospheric Effects on Radio Systems) is to develop an increased knowledge of the effects imposed by the ionosphere on practical radio systems, and for the development and implementation of techniques to mitigate the deleterious effects of the ionosphere on such systems (http://www.cost296.rl.ac.uk). The COST296 Community contributes to the international efforts of IHY with scientific and outreach activities as well. After the realization of a web site hosted by Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), developed also to promote the ionospheric physics to the open public, the COST296 Community supported an initiative addressed to the pupils of the primary school of several European Countries: the realization of a school-calendar dedicated to the Sun and to the Sun-Earth connections.

  Jedním z účelů projektu COST296 je přispět k prohloubení vědomostí o vlivu ionosféry na rádiové systémy a vyvíjet techniky k zmírnění těchto efektů na přenos rádiového signálu. V rámci projektu mezinárodní ionosférická komunita se rovněž podílela na šíření poznatků o ionosféře a o vztazích Země-Slunce mezi žáky základních škol a široké veřejnosti. Výsledkem této práce je kalendář ilustrovaný obrázky žáků několika škol zemí Evropské Unie na téma Slunce a fyzikální vztahy Slunce-Země.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0171174