Počet záznamů: 1  

Density fitting for derivatives of Coulomb integrals in ab initio calculations using mixed Gaussian and plane-wave basis

 1. 1. 0323087 - UFCH-W 2009 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Čársky, Petr
  Density fitting for derivatives of Coulomb integrals in ab initio calculations using mixed Gaussian and plane-wave basis.
  [Derivace Coulombických integrálů metodou „denstity fitting“ v ab initio výpočtech při použití smíšených bazí gaussiánů a planárních vln.]
  International Journal of Quantum Chemistry. Roč. 109, č. 620 (2009), s. 1237-1242 ISSN 0020-7608
  Grant CEP: GA ČR GA203/07/0070; GA ČR GA202/08/0631; GA AV ČR 1ET400400413; GA AV ČR IAA100400501
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40400503
  Klíčová slova: Derivatives of Coulomb integrals * mixed Gaussian and plane-wave basis sets * electron scattering * computer time saving
  Kód oboru RIV: CF - Fyzikální chemie a teoretická chemie
  Impakt faktor: 1.315, rok: 2009

  This article presents an efficient way for evaluation of Coulomb integrals of the type (k1 (1)k2 (1)|g1 (2)g2 (2)) and their derivatives with respect to nuclear coordinates by means of density fitting. Symbols k1 andk2 stand for plane-wave functions and g1 and g2 for gaussians. The study was undertaken with the objective to accelerate electronic structure and electron scattering calculations in which a mixed Gaussian and plane-wave basis set is used.

  Tento článek popisuje účinnou metodu výpočtu Coulombických integrálů typu (k1(1)k2(1)|g1(2)g2(2)) a jejich derivací vůči souřadnicím atomů pomocí metody „density fitting“. Symboly k1 a k2 značí planární vlny a g1 a g2 gaussiány. Účelem této studie bylo dosáhnout urychlení kvantověchenických výpočtů a výpočtů elektronového rozptylu, ve kterých se používají smíšené báze gaussiánů a planárních vln.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0171150