Počet záznamů: 1

Beyond inclusion: effects and limits of institutionalised public participation

 1. 1.
  0323074 - SOU-Z 2009 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
  Stöckelová, Tereza
  Beyond inclusion: effects and limits of institutionalised public participation.
  [Inkluze nestačí: důsledky a omezení institucionalizované účasti veřejnosti.]
  International Journal of Risk Assessment and Management. Roč. 12, č. 1 (2009), s. 48-63 ISSN 1466-8297
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
  Klíčová slova: destructions of GMO fields * Faucheurs volontaires * genetically modified organisms
  Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie

  European institutions as well as member states have been recently promoting participatory procedures that are proclaimed to contribute to the legitimacy of political regimes and decision-making processes. Discussing three cases in the controversy over GMOs in the Czech Republic and France, this paper analyses participatory procedures as a power technique, and argues that they have a tendency to strengthen existing power and epistemic relationships. The paper goes on to focus on the initiative of Faucheurs volontaires (voluntary reapers) in France, a collective mobilised to destroy GMO fields. The paper contends that it is a strong and remarkable form of public participation and discusses its key features: focus on material effect on the world; the dispersed character of action; and the personal legal and bodily engagement of the reapers. On the basis of the three cases, the paper argues that the idea of an all-inclusive governance is treacherous.

  Evropské instituce a členské státy podporují participativní procedury, které mají přispět k vyšší legitimitě politického rozhodování. Tento článek diskutuje tři případy sporu o GMO v České republice a Francii a kriticky analyzuje participativní procedury jako mocenské techniky a argumentuje, že mají tendenci ztvrzovat existující mocenské a epistemické vztahy. Článek analyzuje kolektiv Faucheurs volontaires, který ničí pole s GMO. Tvrdí, že jde o silnou a pozoruhodnou formu veřejné participace, a zaměřuje se na její rysy: materiální působení; rozptýlené jednání; osobní a tělesnou angažovanost zúčastněných. Na základě tří diskutovaných případů článek argumentuje, že idea všezahrnující vlády je zrádná.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0171143